Behandling av tannbehandlingsangst hos voksne pasienter- spennende forskningsprosjekt ved Mariann Saanum Hauge.

Tannlege og phd-kandidat Mariann Saanum Hauge skal fra våren 2017 gjennomføre et forskningsprosjekt i regi av TkS med støtte fra Helsedirektoratet, der man ønsker å sammenligne forskjellige metoder for behandling av tannbehandlingsangst.

Hovedveileder for prosjektet er professor Tiril Willumsen, fagansvarlig for atferdsfag ved odontologisk fakultet, UiO. Biveileder er psykologspesialist Bent Storå som også er med i TOO-teamet i Vest-Agder. Begge er ansatt ved TkS, Willumsen i en bistilling.

Prosjektet ble nylig omtalt i Fædrelandsvennen (28.03.17) og arbeidet med å inkludere pasienter er allerede i gang. Pasientene kan selv ta kontakt med Mariann S. Hauge eller tannlegen kan henvise. Følg linken under for presentasjon av prosjektet og kontaktinformasjon.

 

http://tksor.no/behandling-av-tannbehandlingsangst-hos-voksne-pasienter-ved-en-privat-tannklinikk/