Behandling av tannbehandlingsangst hos voksne pasienter ved en privat tannklinikk

Hvem står bak prosjektet?

 

Tannlege og phd-kandidat Mariann Saanum Hauge skal fra våren 2017 gjennomføre et forskningsprosjekt i regi av TkS med støtte fra Helsedirektoratet der man ønsker å sammenligne forskjellige metoder for behandling av tannbehandlingsangst.

 

Hovedveileder for prosjektet er professor Tiril Willumsen, fagansvarlig for atferdsfag ved odontologisk fakultet, UiO. Biveileder er psykologspesialist Bent Storå som også er med i TOO-teamet i Vest-Agder. Begge er ansatt ved TkS, Willumsen i en bistilling.

 

 

Hensikt med prosjektet?

 

Hensikten er å utvikle en effektiv behandlingsmetode som tannleger kan bruke til å hjelpe voksne pasienter med tannlegeskrekk.

 

 

Hva innebærer prosjektet for dem som deltar?

 

Deltakere i prosjektet får et behandlingstilbud spesielt tilpasset pasienter med tannbehandlingsangst. Behandlingen som blir tilbudt benytter seg av en anerkjent psykologisk metode eller et beroligende middel kombinert med behandlingsteknikker som har vist seg å fungere bra for engstelige pasienter.

 

For å styrke kvaliteten på studien er den basert på et tilfeldig utvalg av pasienter til de to gruppene. De betyr at pasienter som deltar, ikke selv fritt kan velge hvilken metode som brukes. Pasienter som ønsker å ta del i studien vil bli få tilbud om 3-5 behandlinger med en av metodene. Hver behandling varer minst 60 minutter og vil innebære tannbehandling i den grad pasienten føler seg klar for dette. Deltakerne vil få detaljert informasjon om hva behandling med den aktuelle metode innebærer før behandlingen igangsettes.

 

For kartlegging ber vi deltakerne om å fylle ut et sett med enkle spørreskjema ved start av studien og etter 3 behandlinger. Vi vil også be dem om å fylle ut de samme spørreskjema etter 1 år og etter 3 år. Utfyllingen tar ca 20 minutter per gang.

 

Av hvem og hvor utføres prosjektet?

 

All behandling i studien utføres av tannlege Mariann Saanum Hauge ved en privatklinikk i Mandal.

 

Jeg vil delta, hva må jeg da gjøre?

 

Du kan melde din interesse på telefon 38263316 eller på mail mandalsprosjektet@tannsor.no.  Er du usikker på om dette er noe for deg så er du velkommen til å stille spørsmål via samme telefonnummer eller mailadresse.

 

Jeg er tannlege og har pasienter jeg tror kan ha nytte av prosjektet, hva gjør jeg?

 

Du kan henvise pasienter for deltakelse i prosjektet om pasientene ønsker det. Du vil da få pasientene henvist tilbake etter endt angstbehandling for videre tannbehandling/oppfølging i din praksis. Har du sendt en henvisning så vil du naturligvis også motta en epikrise fra behandlingen.

 

 

Kontaktinformasjon prosjekt:

 

Mariann Saanum Hauge

Leirvollen 1A

4513 Mandal

Tlf. 38263316

 

Mail:

Mariann Saanum Hauge:            mariann@tannsor.no

Tiril Willumsen:                            tiril.willumsen@odont.uio.no

Bent Storå:                                   bent.stora@vaf.no

 

 

 

 

 

Lenke til artikkel i Tidende om prosjektet:

 

http://www.tannlegetidende.no/i/2017/3/d2e2649