Kjeve- og ansiktsradiologi

Utredning og behandling innen kjeve- og ansiktsradiologi utføres av:

 

TkS har samarbeid med fysiker Steinar Tveiten SSHF.

Fagdisiplinen kjeve- og ansiktsradiologi omhandler bildediagnostikk av tenner, kjever og tilgrensende deler av ansiktet. Utredningene utføres av spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi når det er behov for mer avanserte radiologiske utredninger enn det som vanligvis gjennomføres i tannlegevirksomheter, for eksempel ved bruk av “CBCT” “Cone-beam computed tomography”. Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi benyttes også når det er behov for ny vurdering av allerede utførte undersøkelser (second opinion vurdering).
Fagdisiplinen er tverrfaglig orientert.

 

Ved TkS gjennomføres utredninger med vanlig tannrøntgen, panoramarøntgen (OPG) og “CBCT”  Second opinion vurderinger av tilsendte undersøkelser utgjør en stor del av det kliniske arbeidet. Det utføres også fagutviklingsarbeid innen etterutdanning og forskning.

 

Teleradiologi

TkS har avtale om teleradiologisk samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge.Vi har for tiden  ikke kapasitet til å inngå flere teleradiologiske samarbeidsavtaler.