CED-IADR/NOF kongress 21-23 september 2017

Den multidisiplinære, vitenskapelige kongressen CED-IADR/NOF ble i år arrangert i Wien.

Anne Skaare (TKS/UIO) var tilstede på kongressen og presenterte en poster innen oral medisin. Posteren rapporterte funn etter prosjektet: Orofacial Granulomatosis in Children-Knowledge Among Norwegian Dental Clinicians. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom TkS, UiO og TkØ.

 

Rapport fra kongressen og poster kan du se her:

Rapport kongress Wien 2017

Poster