CED-IADR/NOF

Rapport fra CED-IADR/NOF kongress 21-23 september 2017

Hvert annet år arrangeres en multidisiplinær vitenskapelig kongress bestående av underavdelinger av International Association for Dental Research (IADR). Nå var det divisjoner fra Europa og Skandinavia (CED-IADR/NOF), og denne gang var Wien vertsby.

De europeiske kongressene samler naturlig nok færre personer enn IADR, men det er på mange måter bare positivt da det gjør hele kongressen mer oversiktlig. Det er likevel mer enn nok å velge mellom. Totalt var det 798 registrerte deltagere med 609 innsendte abstracts. Til sammen på de tre dagene var det 16 symposier, 48 mindre, et keynote foredrag, 170 orale presentasjoner og 327 postere i tillegg til 19 stands.

I forbindelse med at Nordisk Odontologisk Forening er 100 år, var en hel dag avsatt til NOF symposium der kjente forskere fra alle de nordiske landene bidro med foredrag. NOF ble grunnlagt i Stockholm i 1917 med den hensikt å fremme odontologisk forskning og undervisning i de nordiske land, og de har i alle år ligget i forskningsfronten. Temaene på symposiet omhandlet alt innen odontologi fra det orale mikrobiom, biofilm, karies og periodontitt til tanndannelse, implantater og dentale materialer.

Med så mange parallelle foredrag er det umulig å få med alt og vanskelig å velge. I tillegg til temaene under NOF-symposiet, var hele det odontologiske fagfeltet dekket. Selv hadde jeg en poster innen oral medisin, kanskje litt «dårlig» plassering, men med god tilbakemelding.

Vi var mange fra Norge, både fra Øst- og Vestlandet, fra universiteter, kompetansentre og fra NIOM. Likeledes var det en stor delegasjon fra Sverige, så diskusjonene gikk livlig i pausene. Totalt sett var det en vellykket og vel gjennomført kongress. Med program fra 08-18, ble det liten tid til sightseeing, men lørdag ettermiddag var vi noen som ruslet rundt i det sentrale Wien og beundret kjente og vakre bygninger og med Mozart-konsert kvelden før kongress-start, ble det påfyll av både fag og kultur til inspirasjon i hverdagen.