Elektrisk tannbørste – bedre enn vanlig tannbørste?

Marita S. Fønhus, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har i Nor Tannlegeforen Tidende 2014; 124: 633-4 formidlet en systematisk oversikt om effekter på munnhelse ved å bruke elektrisk tannbørste sammenliknet med vanlig tannbørste.Det var forskere i Cochrane-samarbeidet som har laget denne oversikten og som på basis av de 56 inkluderte studiene konkludert at bruk av elektrisk tannbørste reduserer trolig bakteriebelegg og tannkjøttbetennelse mer effektivt enn bruk av vanlig tannbørste. Utifra studiene kunne man i midlertidig ikke se noe direkte sammenheng mellom valg av tannbørste og utvikling av periodontitt. på tross av denne konklusjonen etterlyser forfaterne flere robuste langtidsstudier for å kunne få bedre svar på effekt på munnhelse ved valg av tannbørste. Den systematiske oversikten ble i sin helhet publisert i Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6.