Etter- og videreutdanning

TkS skal sørge for kompetanseheving av tannhelsepersonell i hele regionen.Vi jobber aktivt for å utvikle et etterutdanningstilbud for tannhelsepersonell. Piloten utvikles høsten 2016 og det planlegges for annonsering av programmer i 2017.

 

Det er også mulig for tannhelsepersonell i region Sør å hospitere på TkS.

 

 

 


 

FOU