Rådgivning

Vi er et kompetansesenter for den offentlige og private tannhelsetjenesten og for befolkningen generelt.


Rådgivning

Rådgivning gis i behandlingsplanlegging. Ved fagspørsmål kontakt våre spesialister via telefon eller e-post.

 

Hospitering for tannleger

Det er mulig for tannhelsepersonell i region Sør å hospitere  på TkS. De som ønsker dette kan kontakte assisterende leder Anne-Birgit Vintermyr, så vil hun gjøre sitt ytterste for å finne et opplegg som fyller den enkeltes behov og ønsker.

Det er vanlig at tannlegestudenter som har praksisperiode i Tannhelsetjenesten i Aust-Agder er 1-2 dager på TkS. Tannlegestudenter som har praksisperiode i andre fylker i region Sør er også velkommen til TkS.

Elever ved tannhelsesekretærlinjen i Kristiansand har gjerne et besøk på TkS i løpet av utdanningen.


 

Rådgivning