Forskning og fagutvikling

Forskere ved TkS:

 • Forskningsleder, Elwaleed I Mustafa ( tannlege, Ph.D)
 • Forsker, Bent O Storå (psykologspesialist med Ph.D)
 • Forsker, Tiril Willumsen (tannlege, professor i atferdsfag, UIO)
 • Forsker, Anne Skaare (tannlege, professor med spesialisering i pedodonti,UIO)
 • Forsker, Maud Els-Marie Andersson (tannlege, spesialist i kjeveortopedi, førsteamanuensis, UIO)
 • Ph.D stipendiat, Christine Sophie Baumgartner (tannlege, spesialist i pedodonti, Ph.D stipendiat)
 • Ph.D stipendiat, Mariann Saanum Hauge (tannlege, Ph.D stipendiat)

Fokusområder innen forskning:

 • Klinisk praksisnær forskning
 • Forskningsbasert kvalitetssikring av tjenestetilbudet i regionen
 • Kompetanseheving og kunnskapsbasert tannlegepraksis
 • Nettverksbygging

 

TkS har som mål å bidra til og initiere klinisk praksisnær og odontologisk forskning i region Sør, inkludert forskning med et folkehelsefokus. Forskningsprosjektene skal være av høy kvalitet, følge god forskningsetisk praksis og komme pasientene og tannhelsetjenesten til gode.

Vi tilbyr tannhelsepersonell muligheten til å være med i forskningsprosjekter i regi av TkS. I tillegg gir vi råd og veiledning i gjennomføringen av tannhelsetjenestens egne forskningsprosjekter.

Vi har også mulighet til å utføre kartleggingsstudier, behovsanalyser og bistå i utarbeidelser av kunnskapsbaserte fagprosedyrer.

Kontakt gjerne vår forskningskoordinator Elwaleed Mustafa for nærmere info.