Tannhelsetilbudet til brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester

Tannhelsetilbudet til brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester med rettigheter etter tannhelseloven i region Sør.

– Kvalitetssikring av dagens praksis med fokus på samhandling mellom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten”.

I tannhelsetjenesten i region Sør har man et ønske om å bedre samhandlingen mellom fylkeskommunal tannhelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste. En bedre samordning av det totale helsetilbudet hvor tannhelse er en viktig del, samt kvalitetssikring av tannhelsetilbudet til eldre, uføre og langtidssyke med hjemmebaserte omsorgstjenester som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.

I samarbeid med Senter for omsorgsforskning, tannhelsetjenesten i region Sør  og med støtte fra Helsedirektoratet gjennomfører vi i disse dager en kartleggingsstudie i Vest – Agder, Aust- Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Vi ønsker blant annet å kartlegge hvordan samarbeidsavtaler og samhandling mellom de ulike fylkeskommuner og de kommunale helse- og omsorgstjenestene fungerer, i hvilken grad samarbeidsavtalene er kjent i den enkelte kommune, og om det er behov for kompetanseheving. Gjennom evaluering av resultatene ønsker vi å finne frem til-, og etablere hensiktsmessige rutiner for henvisning og oppfølging av pasientene med hjemmebaserte omsorgstjenester i de fem involverte fylkene.

 

Ønsker du mer informasjon kontakt forskningskoordinator og prosjektleder Ewa Hovden.

 

 

C2prosjekt