Fra idè til prosjekt, et spennende nytt tilbud ved TkS

 
Idé til Prosjekt

 

  • Har du en god idé til et forskningsprosjekt og har lyst til å diskutere den med forskere?
  • Er du nysgjerrig?
  • Stiller du spørsmål ved din praksis?
  • Hvordan tilegne seg ny kunnskap og omsette denne til arbeidet mitt?
  • Ser jeg behov for å strekke meg litt i forhold til min yrkes-utøvelse?
  • Kan jeg bidra med noe til det nasjonale kunnskapsløftet?

Vi på TkS ønsker å bidra til at flere ute i tjenesten formulerer spørsmål knyttet til yrkesutøvelsen, er i stand til å identifisere relevant bevisbasert kunnskap, og gjerne gjøre seg opp tanker om en hypotese som kan bli et prosjekt. Slike protokoller behøver ikke være svært kompliserte. Kartlegging kan for eksempel være basert på matematisk gjennomsnitt og prosent.

Våre forskere kan være behjelpelige. Metoder for å tilnærme seg gode svar er deres spesialområde. Grunner du på en idé, eller er kun nysgjerrig?
Våre dører er åpne!

 

Høstsemester:

fredag 21.09.18, kl. 10 -14

fredag 26.10.18, kl. 10 -14

fredag 23.11.18, kl. 10 -14

 

Vi minner også om ROK konferanse på Gardermoen 27. og 28.09.18

 

Målgruppe: Tannleger og tannpleiere

Velkommen skal du være!

Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør
E-post: postmottak.tannhelsetejenesten@tksor.no
Web: tksor.no
Telefon: 37 07 53 00