Henvisning

Spesialistklinikken på TkS er en ren henvisingsklinikk.

 

Vi er opptatt av at våre pasienter får utredning og behandling av høy kvalitet og har fokus på et godt tverrfaglig samarbeid både innad på senteret og med Sørlandet sykehus HF Arendal.

 

Alle pasienter som skal utredes og/eller behandles på TkS må henvises skriftlig.
Pasienter som kommer inn under TOO-ordningen, dvs de som av ulike årsaker har tannbehandlingsskrekk (odontofobi), kan henvende seg direkte til oss. Les mer om tilbudet her.
Vi tar imot henvisninger fra autorisert tannhelse- og helsepersonell med henvisningsrett til tannlege og spesialisttannlege, i hovedsak vil dette gjelde allmenntannleger, spesialisttannleger og tannpleiere, samt leger og legespesialister.

 

Henvisningen bør inneholde:
 • Fullstendige pasientopplysninger inkl. 11-sifret personnummer
 • Kontaktopplysninger til henviser.
 • Hvilken tannlege/fagområde det henvises til
Det ønskes videre opplysninger om:
 • Årsak til henvisning (problemstilling og hva det henvises for)
 • Vurdering av hastegrad
 • Relevante anamnestiske opplysninger, historikk, subjektive symptomer og kliniske funn
 • Opplysninger om problemstillingen utløser rett til trygderefusjon inkl. hvilket innslagspunkt eller
  om pasienten har rettigheter i Den offentlige tannhelsetjenesten (prioritert gruppe)
 • Relevante røntgenbilder og/eller kliniske fotos i digitalt format (CD/minnepinne), alternativt utskrift
  på fotopapir. Bilder må identifiseres med pasientens navn/fødselsdato og eksponeringsdato.

 

Epikrise (skriftlig tilbakemelding) om diagnoser og hva som er gjort av behandling sendes når pasienten er ferdig utredet/behandlet.