Vel overstått ferie!

En del av ferien i sommer oppholdt vi oss på Hovden. Her jeg sitter og skriver ser enda snø-fenner i  nordhellinger. Tre av barnebarna tok vi opp til Galten. Pinnebrød og pølser stekt på glør av bål over tregrensa var verdifullt. Men sommeren har ikke vært av de aller beste her i innlandet.

Noen kan ha registrert at jeg som kliniker har jobbet med rusavhengige under rehabilitering. En artikkel til Tidende ble i sommer også finpusset for publisering. Andre kan ha registrert at jeg har en tilbøyelighet til å referere fra sykepleiernes tidsskrift. Slik også nå. Min kones eksemplar # 06 / 2016 byr på et intervju med Dag Coucheron i en alder av 78 år. Hans utdanning er medisin, psykiatri og psykoanalyse. Stilling:  Privatpraktiserende psykiater og veileder i psykoterapi. Forfatter, skribent og pensjonist. Tydelig en kritiker av etablert psykiatri, men for meg interessant utfra hans erfaringer med rusproblematikk. ”Det er bare tull å dele opp i rus og psykiatri. Alt er psykiatri” sier han og fortsetter; ”Alle hadde opplevd noe vanskelig i oppveksten”. Den erfaring jeg som kliniker fikk gjennom tillit i brukergruppen, støtter nemlig også denne påstanden.

En kan fort egle på seg ekspertisen ved å utrykke seg uenig. En annen uttalelse fra Coucheron er;  ”Hele psykiatrien er jo synsing!” Etter som jeg leser gjelder det et motsvar etter å ha blitt beskyldt for synsing. Det leder meg til Stavanger Aftenblad som jeg innimellom titter i av gammel vane, nå via web. Her i sommer deler Ståle Økland noen tanker under tema risiko. Han er trendanalytiker, og i avis datert 04.08 dette år sier han at ”de fleste av oss blander intuisjon og informasjon. Informasjon støtter seg på statistikk som tolkes. Intuisjon har sitt opphav i følelser som innimellom er basert på åpenbare misforståelser. Rådet, sier han og støtter seg på to navngitte tyske professorer, er å ta beslutninger basert på intuisjon hvis vi er eksperter, og på informasjon hvis vi er amatører. Som amatør er det da også viktig å ikke la seg vill-lede av statistikk som er grunnleggende viktig men må tolkes korrekt.

Hva vil jeg så med dette, og hvordan lande mitt innlegg? Odontologi er en del av de medisinske fag hvor naturvitenskapelige prinsipper har sin naturlige plass. Så om faktum er at egget kom før høna og at rus er psykiatri, så er Coucherons påstand at psykiatri ikke kan tilhøre denne delen av vitenskapen. Det begrunner han med at reproduserbare resultater for å oppnå validitet ikke er mulig i psykiatrien. Kompleksiteten knyttet til sjelslivet resulterer i at mennesket er noe mer enn bare en hjerne med signalstoffer. Vi tannleger utfordres nå i større og større grad på å analysere vår kliniske hverdag for å se om der er sammenhenger mellom tannhelse og soma. Her i Arendal vil vi av den grunn åpne for et uformelt forum som skal kunne tilrettelegge for  å bidra til at tanke blir til prosjekt. Følg med på videre annonsering av planene våre.

 

Beste hilsener fra

Jan Ingve Helvig

P1090197