Høringsfrist

horinger1-848x400Høringsfrist

1.oktober er høringsfrist for «Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. ved Helse- og omsorgsdepartementet. Forslaget om å flytte tannhelsetjenesten til kommuner tror vi samlet sett ikke er en god ide. Regjeringen tenker at de regionale odontologiske kompetansesentre også godt kan havne på kommunalt forvaltningsnivå. Dette tror vi heller ikke bør skje. Les mer om våre synspunkter her:

 

http://tksor.no/horingssvar/