Inngått samarbeid om biostatistisk bistand

TkS har inngått en samarbeidsavtale med en biostatistiker fra Oslo Universitetssykehus. Bistand innen statistiske analyser er en viktig del i etableringen av solid infrastruktur for forskning ved TkS.

 

Statistikk er viktig i både planleggingen av forskningsprosjekter og i tolkningen av resultatene. Det å regne ut for eksempel hvor mange pasienter / forsøkspersoner som må inkluderes i et prosjekt vil være avgjørende for resultatenes pålitelighet.

 

Vi er derfor utrolig glade og ser frem til et godt samarbeid med biostatistiker Are Hugo Pripp.

 

Ta gjerne kontakt med forskningskoordinator Ewa Hovden ved spørsmål om statistisk bistand.