Julehilsen

På randen til nye tider

Desember er måneden hvor sola står lavest på himmelen og kulda setter inn. Vi skal avslutte mye av det vi har holdt på med og gjerne gjøre opp en “vareopptelling” før vi løfter blikket og ser inn i en ny fremtid. Året har vært spennende på mange måter, men faget vårt har vi for en stor del hatt rimelig kontroll på. Mulige rammer rundt faget har det blitt stilt noen spørsmålstegn rundt, og med rette.

For egen del har høsten vært en del av en bratt læringskurve. Jeg innser nok også at livet er en livslang læring, men ønsker å lære av feil. Litt tøffere å måtte lære av egne feil. Velferd på avveier, er tittel på en bok av tannlege og en tidligere helseminister Leif Arne Heløe. Her gir han en grundig innføring i den norske velferdsstatens historie og utfordringer, og tegner nok et bilde av at velferd lar seg styre og at utsiktene ikke trenger være dystre. Det understreker også en annen tidligere norsk helseminister Werner Christie som jeg har som lærer i en kurssammenheng. Han peker på noen nye logikker og snakker om velferd i et folkehelseperspektiv; om å ha det godt med miljøet og skjæringspunktet mellom individ og miljø. Han reflekterer over arv og miljø og fremlegger nye bevis for at miljø viser seg å bety mer enn en tidligere har vært villig til å mene. Epigenetikk og microbiome er faguttrykk som nå diskuteres.

Når det gjelder nye tider i TkS så innser jeg at vi bygger langsiktig. Noe annet vil være urealistisk. Vårt samfunnsansvar ligger i vårt mandat hvor rådgivning og etterutdannelse er en viktig del. Vårt nyttårsforsett er å kunne innfri bedre på dette området. Kom gjerne med ønsker, vi hører gjerne fra dere. Det skal i nye tider være naturlig at offentlige spesialister i eierfylkene bidrar inn i slik aktivitet. TkS skal det kommende år ta initiativ til å etablere slike nettverk for kunnskapsutveksling som ledd i formidling etterspurt.

Da gjenstår det bare å ønske dere alle som leser denne hilsen en riktig god jul og ønske dere alt godt i de kommende nye tider.

Julehilsen fra
Jan Ingve Helvig
daglig leder TkS

Jan Ingve Helvig