Nytt verktøy til kvalitetskontroll av CBCT

Et nytt verktøy for kvalitetskontroll av CBCT er et resultat av forskningssamarbeid mellom Det odontologiske fakultet ved UiO, Karolinska institutet ved Malmö Högskole og TkS.

Fantomet (testobjekt) med tilhørende programvare til enklere kontroll av bildekvaliteteten til CBCT har blitt presentert av av Gerald Ruiner Torgersen på den internasjonale kongressen i kjeve- og ansiktsradiologi i Chile 2015 og på TkS sin stand i Lillestrøm (NTFs landsmøte 2015).

 

Presentasjonen vises i sin helhet her:

CBCT Gerald presentasjon

Referanse: A phantom for simplified image quality control of dental cone beam computed tomography units”. Torgersen GR, Hol C, Møystad A, Hellén-Halme K, Nilsson M. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2014 Nov;118(5):603-11.2014.08.003. Epub 2014 Aug 15.

geraldGerald Ruiner Torgersen

Cand. scient. i teoretisk fysikk     Overingeniør- IT-seksjonen odontologisk fakultet, UiO