Ledig stilling som daglig leder ved TKS

Daglig leder

TKS søker daglig leder i 100 % stilling, til en spennende og utfordrende lederjobb.  Daglig leder vil ha en sentral rolle i videreutviklingen av kompetansesenteret og vil kunne få en innvirkning på fremtidig utvikling av odontologisektoren både regionalt og nasjonalt.

TKS har vært virksom i fem år, og har per i dag 16 ansatte fordelt på 12 årsverk.

Senteret er i vekst, og har spesialister innen fagområdene periodonti, oral protetikk, kjeveortopedi og kjeve- og ansiktsradiologi. Spesialister innen endodonti og pedodonti er under utdanning.

Senteret har også to TOO-team (Torturoverlevere, Overgrepsutsatte og Odontofobi)i regionen, og det planlegges en utvidelse av tilbudet i løpet av året. TKS er involvert i flere forskningsprosjekter og har egen forskningskoordinator. Senteret har et godt samarbeid med Kjevekirurgisk Seksjon ved Sørlandet sykehus HF Arendal.

Administrativt har kompetansesenteret assisterende leder med  ansvar for klinikkdriften og dertil personalansvar i Arendal.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av TKS, inkludert budsjettstyring
 • Videreutvikle kompetansesenterets strategi, og være aktiv i rekrutteringen av odontologiske spesialister og forskere
 • Være en pådriver for igangsetting av forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid i regionen
 • Ivareta kontakt med helsemyndigheter, universitetene og de andre kompetansesentrene
 • Være sekretær i styret og representantskap
 • Bidra til synliggjøring av kompetansesenteret både regionalt og nasjonalt

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Odontologisk embetseksamen eller annen relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå
 • Erfaring som leder og kan vise til gode resultater
 • Erfaring med fagutviklingsarbeid
 • Tydelig leder
 • Være fleksibel med gode samarbeidsevner
 • Søkeren må ha gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig

 

Tilsettingsforhold

Arbeidssted: Arendal.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Pliktig innskudd i Kommunal Landspensjonskasse(KLP).

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 30. april 2014.

Søknad og eventuelle henvendelser angående stillingen rettes til styreleder for TKS.

Fylkestannlege i Buskerud, Berit Binde   Berit.Binde@bfk.no    tlf. 32808612 /90986764.