Ledig stilling: Forsker

Forskerstilling

TKS skal bidra til å heve forskningskompetansen og stimulere til forskningsaktivitet på tannhelsefeltet i regionen. Prioriterte forskningsområder for TKS er klinisk forskning, helsetjenesteforskning med fokus på tannhelsetjenesten og folkehelseforskning.
Forskningskoordinatoren på TKS har det overordna ansvaret for forskningen og vil være nærmeste samarbeidspartner for den som ansettes. Det er en målsetting å skape et forskningsmiljø på TKS som skal være drivkraften i den interne forskningsaktiviteten på senteret og i tannhelsetjenesten for øvrig i regionen. Stillingen vil derfor være sentral i planer om å styrke det lokale forskningsmiljøet. Det er også en målsetning at forskningsmiljøet på TKS skal samarbeide og delta i forskningsprosjekter som gjennomføres ved universitetene og andre forskningsinstitusjoner. Tverrfaglig nettverksbygging og kontakt med andre odontologiske og helsefaglige forskningsmiljøer vil derfor også stå sentralt for den som ansettes.

Arbeidsoppgavene vil være:

Forskning og tilrettelegging for forskning innen de prioriterte forskningsområdene til TKS, tverrfaglig nettverksbygging med fokus på samarbeid med andre odontologiske kompetansesentra og universitetene

Kvalifikasjoner:

Doktorgrad / PhD-grad og norsk autorisasjon som tannlege.
Personen vi søker, må ha god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne både på norsk og engelsk.

Tilsettingsforhold:

Arbeidssted: Arendal.
Stillingsstørrelse: Fast 100 % stilling. Andre stillingsstørrelser kan diskuteres.
Lønn etter avtale.
Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Pliktig innskudd i Kommunal Landspensjonskasse(KLP).

Søknadsfrist: 1.10.2014.

Skriftlig søknad med CV sendes til: anne.birgit.vintermyr@tksor.no
Eventuelle spørsmål angående stillingene rettes til forskningskoordinator Ewa.Hovden@tksor.no tlf. 35583934