Velkommen til vår nye medarbeider, Bent Storå!

Vi ønsker velkommen til Bent Storå !


Bent Storå er psykologspesialist, med doktorgrad i psykologi. Bred erfaring med klinisk psykologisk arbeid med barn, ungdom og voksne. Bent er ansatt 40% ved TkS som forsker, og 60% som klinisk psykolog i TOO teamet i Vest Agder ved Slottet tannklinikk.

En av fem er redd for å gå til tannlegen i Norge, omtrent en av 20 er så redd for tannbehandling at det er over ti år siden sist tannlegebesøk. Omtrent 250.000 mennesker i Norge altså. Blant disse er det noen som kun har odontofobi. Det også mange som sliter med hos tannlegen på grunn av at tannbehandlingen utløser traumatiske reaksjoner på grunn av vonde minner om vold og overgrep i barndommen eller tortur. Siden forekomsten er så høy er det et viktig at TOO teamene kan nå flest mulig. Det er viktig å undersøke: Hvordan kan vi hjelpe disse best mulig? Hvilke metoder er virksomme, og samtidig minst ressurskrevende? Min plan er å samarbeide med forskere og klinikere i det norske odontofobi miljøet og gjennomføre et vitenskapelig kontrollert studie for å undersøke disse spørsmålene.

TkS er et kompetansesenter, hvor forskning har en naturlig plass. Det er sikkert mange som sitter med en prosjektidé i skrivebordsskuffen, men som ikke helt selv overblikker veien fra ide til prosjekt. Sammen med andre forskningsressurser ved TkS ønsker jeg å starte et fast forskningsmøte med en åpen profil, hvor alle i nedslagsfeltet til TkS kan presentere og diskutere: prosjektideer, artikkelutkast, og pågående prosjekt. Her skal det være lave skuldre og høyt under taket. Min erfaring er at man kan føle seg veldig ubekvem og dum når man kommer med en prosjektidé. Jeg ønsker å lage et møtested hvor det er greit å komme med halvtenkte tanker og ideer til mulige prosjekt og så diskutert disse.

Jeg gleder meg til godt samarbeid med spennende fagfolk.

 

Arendal, juni 2016

Bent Storå

bent-storaahttp://r-bup.no