Nyheter

Eksperttjenesten

Nytt tilbud ved TkS! Samarbeid mellom TkS, Sørlandet sykehus Arendal og privat sektor bidrar til styrket tjeneste for pasienter med behov for tverrfaglig behandlingsplanlegging og behandling.   Full klinisk bredde Teamets kompetanse og erfaring innen tverrfaglig behandling gjør det mulig å diagnostisere, utrede og gi prioritert behandlingsplan. Tilbudet vil gjelde både barn og voksne. De […]

Personvern i tannhelsetjenesten

Det er i helsevesenet strenge regler for hvordan man håndterer og oppbevarer pasientopplysninger. Etter den nye personvernforordningen (GDPR) skal fylkeskommunene ha et personvernombud. Ombudet skal bistå virksomheter i arbeidet med å følge opp personvernregelverket. På TkS samarbeider vi tett med personvernombud i Agder, Stian D. Kringlebotn. Mer om ham, personvern i tannhelsetjenesten og elektronisk pasientjournal (EPJ) kan […]

Velkommen til vår nye spesialtannpleier Susanne Juel Fossen

Susanne er tannpleier med videreutdanning i helsefremmende arbeid og klinisk tannpleie. Denne våren flyttet hun og familien hennes fra Oslo og ned til hjembyen Arendal. Arbeidserfaringen hennes er fra privat tannklinikk i Oslo og fra Lovisenberg Diakonale sykehus som tannpleier ved sykehustannklinikken (TAKO-senteret). Hun har erfaring med blant annet pasienter innen rus og psykiatri, TOO-pasienter […]

Velkommen til vår nye forskningsleder Elwaleed Mustafa

Elwaleed kommer fra Khartoum i Sudan, hvor han avla odontologisk embedseksamen. Fra 1986-1995 arbeidet han i Sudan og Oman som tannlege. I 2001 forsvarte han sin doktorgrad ved Karolinska Instituttet i Stockholm. Forskningen omhandlet immunologiske reaksjoner knyttet til Sjøgrens syndrom, eksperimentell og epidemiologisk kartlegging. Disse erfaringene brakte ham til USA, hvor han blant  annet har vært […]

Tannhelsetilbudet til brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester med rettigheter etter tannhelseloven i region Sør, C2-rapporten.

Denne rapporten er utarbeidet i samarbeid med Senter for omsorgsforskning sør, Høyskolen i Sørøst-Norge og den offentlige tannhelsetjenesten i regionen. Rapporten setter fokus på samarbeidet mellom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten om C2 pasienter i regionen. (Pasienter som er brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester og har rettigheter etter tannhelseloven) Hele rapporten kan […]

CED-IADR/NOF kongress 21-23 september 2017

Den multidisiplinære, vitenskapelige kongressen CED-IADR/NOF ble i år arrangert i Wien. Anne Skaare (TKS/UIO) var tilstede på kongressen og presenterte en poster innen oral medisin. Posteren rapporterte funn etter prosjektet: Orofacial Granulomatosis in Children-Knowledge Among Norwegian Dental Clinicians. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom TkS, UiO og TkØ.   Rapport fra kongressen og poster kan du […]

Behandling av tannbehandlingsangst hos voksne pasienter- spennende forskningsprosjekt ved Mariann Saanum Hauge.

Tannlege og phd-kandidat Mariann Saanum Hauge skal fra våren 2017 gjennomføre et forskningsprosjekt i regi av TkS med støtte fra Helsedirektoratet, der man ønsker å sammenligne forskjellige metoder for behandling av tannbehandlingsangst. Hovedveileder for prosjektet er professor Tiril Willumsen, fagansvarlig for atferdsfag ved odontologisk fakultet, UiO. Biveileder er psykologspesialist Bent Storå som også er med […]

Prosedyre for tannlegeundersøkelse av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

  Vår kollega Ewa Szyszko Hovden (TkØ) har deltatt i utarbeidelsen av en prosedyre for tannlegeundersøkelse av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Dette har vært et samarbeid med Barnehuset Kristiansand og Ewa representerer TkS i denne publikasjonen. Fagprosedyren er tilgjengelig på helsebiblioteket.no/fagprosedyrer eller ved å følge linken under: http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/tannlegeundersokelser-av-barn-utsatt-for-vold-og-seksuelle-overgrep#preparation

Nye retningslinjer for utredning og behandling av TMD

  Helsedirektoratet har nå kommet med nye retningslinjer for utredning og behandling av TMD ( tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager). For å lese mer om de nye retningslinjene kan du gå inn på linken under:   https://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-retningslinje-for-utredning-og-behandling-av-pasienter-med-kjeveleddsproblemer

Velkommen til vår nye pedodontist, Christine Baumgartner !

Litt om Christine og hva hun kan bidra med. Christine Baumgartner var ferdigutdannet tannlege i 1996 og har jobbet siden som allmentannlege i den offentlige tannhelsetjenesten. Hun avsluttet spesialistutdanning i pedodonti ved UiO våren 2016. Spesialist i pedodonti Christine tar imot henvisninger for utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0-18 år Hun kan tilby […]

Høringsfrist

Høringsfrist 1.oktober er høringsfrist for «Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. ved Helse- og omsorgsdepartementet. Forslaget om å flytte tannhelsetjenesten til kommuner tror vi samlet sett ikke er en god ide. Regjeringen tenker at de regionale odontologiske kompetansesentre også godt kan havne på kommunalt forvaltningsnivå. Dette tror vi heller ikke bør […]

Vel overstått ferie!

En del av ferien i sommer oppholdt vi oss på Hovden. Her jeg sitter og skriver ser enda snø-fenner i  nordhellinger. Tre av barnebarna tok vi opp til Galten. Pinnebrød og pølser stekt på glør av bål over tregrensa var verdifullt. Men sommeren har ikke vært av de aller beste her i innlandet. Noen kan […]

«Ferie er å ikke ha noen ting å gjøre, og å gjøre det hele dagen»

Sjarlaffen liv er kanskje ikke det alle trakter etter, selv under ferie. Vi er forskjellige, og godt er det. Jeg har lovet min kone å sette ned tempoet og nyte en norgesferie i sommer. Men bilen bør nok bones før jeg starter. Den har ikke fått stell siste året. Vi på TkS steller stort sett […]

Velkommen til vår nye medarbeider, Bent Storå!

Vi ønsker velkommen til Bent Storå ! Bent Storå er psykologspesialist, med doktorgrad i psykologi. Bred erfaring med klinisk psykologisk arbeid med barn, ungdom og voksne. Bent er ansatt 40% ved TkS som forsker, og 60% som klinisk psykolog i TOO teamet i Vest Agder ved Slottet tannklinikk. En av fem er redd for å […]

Nye kurspakker i regi av TkS vil prøves ut til høsten

”Praksis er habitus – ikke regelbasert” stod å lese i Sykepleien 02 2016. Går en til Wikipedia leser en at habitus består av tillærte tanke- eller adferdsmønstre. Kronikken har som overskrift ”Teori og praksis er to ulike logikker” og som av den grunn krever ulike kompetanser. På samme måte som praksis da kan variere med […]

Takk til alle som har svart på undersøkelsen!

I samarbeid med førsteamanuensis Marit Slåttelid Skeie (UiB, prosjektleder),  PhD og spesialtannlege i odontofobi Maren Lillehaug Agdal (TkV-H), førsteamanuensis Margrethe Vika (TkV-H), professor Anne B. Skaare (UiO, TkS), professor Tirill Wilumsen (UiO, TkS) og PhD og forskningskoordinator Ewa Hovden (TkS) har vi nå gjennomft en spørreundersøkelse blant tannpleierne i våre fem fylker samt blant tannpleierne […]

Inngått samarbeid om biostatistisk bistand

TkS har inngått en samarbeidsavtale med en biostatistiker fra Oslo Universitetssykehus. Bistand innen statistiske analyser er en viktig del i etableringen av solid infrastruktur for forskning ved TkS.   Statistikk er viktig i både planleggingen av forskningsprosjekter og i tolkningen av resultatene. Det å regne ut for eksempel hvor mange pasienter / forsøkspersoner som må […]

Strålevern – nytt nettbasert kurs i regi av Den norske tannlegeforening

Strålevern kurset er det siste nye innen TANK, Tannlegeforeningens nettbaserte kurs. Kursene er gratis for medlemmer og inngår i NTFs obligatoriske etterutdanning.   Kurset er et resultat av blant annet kravet i Strålevernforskriften av 1. januar 2011 der det heter: «Tannhelsepersonell som benytter stråling skal ha følgende opplæring: Apparatspesifikk opplæring i de modalitetene en benytter, […]

Julehilsen

På randen til nye tider Desember er måneden hvor sola står lavest på himmelen og kulda setter inn. Vi skal avslutte mye av det vi har holdt på med og gjerne gjøre opp en “vareopptelling” før vi løfter blikket og ser inn i en ny fremtid. Året har vært spennende på mange måter, men faget […]

Nytt verktøy til kvalitetskontroll av CBCT

Et nytt verktøy for kvalitetskontroll av CBCT er et resultat av forskningssamarbeid mellom Det odontologiske fakultet ved UiO, Karolinska institutet ved Malmö Högskole og TkS. Fantomet (testobjekt) med tilhørende programvare til enklere kontroll av bildekvaliteteten til CBCT har blitt presentert av av Gerald Ruiner Torgersen på den internasjonale kongressen i kjeve- og ansiktsradiologi i Chile […]

TkS ved årets NTF’s landsmøte

Som leder av TkS kunne jeg dette år delta på landsmøtet som utstiller! De regionale odontologiske kompetansesentrene hadde i år som i fjor en felles stand for å vise igjen i det store bildet av tannmedisin. Møtet var godt besøkt noe som medførte strøm av mennesker, gjerne puljevis, på vei til og fra forelesninger eller […]

Tannhelsetilbudet til brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester

”Tannhelsetilbudet til brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester med rettigheter etter tannhelseloven i region Sør. – Kvalitetssikring av dagens praksis med fokus på samhandling mellom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten”. I tannhelsetjenesten i region Sør har man et ønske om å bedre samhandlingen mellom fylkeskommunal tannhelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste. En bedre […]

Tilrettelagt angstbehandling til pasienter med odontofobi

Tilrettelagt angstbehandling til pasienter med odontofobi   TkS tilbyr angstbehandling og tilrettelagt tannbehandling for voksne personer som har odontofobi, injeksjonsfobi eller blodfobi, og til personer som har vært utsatt for overgrep/vold i nære relasjoner eller tortur. Per i dag har TkS såkalte TOO-team i fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Vestfold og Buskerud  for disse pasientgruppene. Teamene består […]

TkS har undertegnet samarbeidsavtale om forskning og utdanning med UiO

TkS har nylig formalisert sitt samarbeid med UiO gjennom en samarbeidsavtale om forskning og utdanning.   Avtalen er inngått og underskrevet av dekan Pål Barkvoll (Det odontologiske fakultetet ved UiO ) og daglig leder Jan Ingve Helvig (TkS).   UiO har lang tradisjon innenfor forskning og utdannelse av kandidater til doktorgrad og er internasjonalt høyt […]

Spesialist i oral protetikk Marianne Vangsnes

Vi ønsker velkommen til Marianne Vangsnes   Marianne Brøndum Vangsnes er tannlege og nyutdannet spesialist i protetikk og bittfunksjon. Hun har jobbet som allmennpraktiserende tannlege i Oslo i 16 år og vært instruktørtannlege ved Universitetet i Oslo fra 2006 til dags dato. I fritiden er hun en ivrig kiter. Marianne er ansatt i 100% stilling […]

Optimalisering av CBCT – et samarbeidsprosjekt ved TkS

Siden 2011 har kjeve- og ansiktsradiolog Caroline Hol, TkS, og fysiker Gerald Torgersen, Det odontologiske fakultet i Oslo og TkS, arbeidet med et prosjekt om optimalisering av CBCT sammen med prosjektleder og professor Anne Møystad ved Det odontologiske fakultet i Oslo og docent Kristina Hellén-Halme og professor Mats Nilsson ved Malmö Högskola. I 2013 ble […]

Besøk fra TkVest/Rogaland

Juvenil idiopatisk artritt var tema på fagmøte den 3. juni 2015.   På fagmøte den 3.juni har vi hatt besøk av Kasper Dahl Kristensen, PhD og spesialist i kjeveortopedi fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest avdeling Rogaland. Tema for dagen var juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt), JIA,  med fokus på kjeveortopediske aspekter. Kasper Dahl Kristensen har gjennom mange […]

Vi har fått ny daglig leder

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør har fra 01.05.15 fått ny daglig leder:   Det er med stolthet og en viss grad av ydmykhet jeg har overtatt ledelsen av TkS. Et seks år gammelt arnested for spesialiserte odontologiske tjenester i Arendal og resultat av en politisk prosess med nasjonalt perspektiv. Vår geografiske region er vidstrakt, og vår målsetning […]

Velkommen til våre nye medarbeidere!

Vi ønsker velkommen til Anne Skaare, Maud Els-Marie Andersson og Tiril Willumsen.  Vi er glade for å få så mange nye dyktige mennesker med på laget.   Anne Skaare er tannlege og professor med spesialisering i pedodonti og adferdsfag ved Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo. Av faglige interesser oppgir hun traumatologi, dentale erosjoner, […]

Blir tannhelsetjenesten det kommunale ansvaret?

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner   Den offentlige tannhelsetjenesten i Norge er per i dag organisert inn under fylkeskommunens ansvarsområder. Nå foreslår regjeringen at det fylkeskommunale ansvaret for tannhelsetjenesten overføres til større og mer robuste kommuner. Dette forslaget gjelder også ansvaret for spesialisttannhelsetjenester. Ansvaroverføring begrunnes  blant annet […]

Tannhelse på Statsbudsjettet

” I budsjettet for 2015 løser vi viktige oppgaver i dag og ruster Norge for framtiden. Budsjettet har en tydelig profil. Regjeringen legger til rette for fortsatt vekst i norsk økonomi, slik at det kan skapes nye arbeidsplasser. Vi styrker de viktigste velferdsområdene, og vi gjør offentlig sektor mer effektiv, sier finansminister Siv Jensen”. Tannhelse […]

Elektrisk tannbørste – bedre enn vanlig tannbørste?

Marita S. Fønhus, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har i Nor Tannlegeforen Tidende 2014; 124: 633-4 formidlet en systematisk oversikt om effekter på munnhelse ved å bruke elektrisk tannbørste sammenliknet med vanlig tannbørste.Det var forskere i Cochrane-samarbeidet som har laget denne oversikten og som på basis av de 56 inkluderte studiene konkludert at bruk […]

Slitasjegikt i kjeven hos barn og unge

Forskning.no melder at ny forskning fra Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo viser at barn og unge rammes oppsiktsvekkende ofte av slitasjegikt i kjeven. Slitasjegikt – eller artrose – er noe man vanligvis forbinder med eldre mennesker men sykdommen kan også ramme barn og unge. To relativt store røntgenstudier viste at mellom en tredjedel og en […]

Ledig stilling: Forsker

Forskerstilling TKS skal bidra til å heve forskningskompetansen og stimulere til forskningsaktivitet på tannhelsefeltet i regionen. Prioriterte forskningsområder for TKS er klinisk forskning, helsetjenesteforskning med fokus på tannhelsetjenesten og folkehelseforskning. Forskningskoordinatoren på TKS har det overordna ansvaret for forskningen og vil være nærmeste samarbeidspartner for den som ansettes. Det er en målsetting å skape et […]

Brukte stamceller i regenerering av tenner

Forskning.no melder at ved hjelp av stamceller og laserteknologi har forskere ved Harvard-universitet klart å få tenner til å reparere se selv. Metoden ble testet ut ved å først bore ut hull i tennene til labrotter for så påføre  tennene stamceller og behandlet dem med en laser. Dette resulterte i regenerering av dentin,  en av […]

Ledig stilling som kjeveortoped ved TKS

Spesialist i kjeveortopedi: 1 stilling, 100 % Arbeidsoppgaver: Klinisk virksomhet, forskning og fagutvikling, samt mulig instruktørvirksomhet ved fremtidig etablering av spesialistutdanning. Lønn etter avtale. Søknadsfrist: Interesserte bes ta kontakt med klinikk leder Anne Birgit Vintermyr Arbeidssted: Arendal For spørsmål om stillingen, kontakt : Anne Birgit Vintermyr, anne.birgit.vintermyr@tksor.no Tlf 370 75300  

Besøk fra Ukraina

9.mai i år hadde TKS besøk fra en privat tannklinikk i Korosten i Ukraina. Vi hadde opplegg for dem som innebar å delta på forskjellige fagområder; bla. kjeveortopedi, periodonti og endodonti. For å se bilder fra dagen, trykk her

Odontofobi

Informasjon om behandling av odontofobi (tannlegeskrekk) ved TKS finner du på “Fagområder” og “Odontofobi” i toppmenyen. TKS har to odontofobiteam bestående av psykolog, tannlege og tannhelsesekretær. Det ene teamet er lokalisert på kompetansesenterklinikken i Arendal og det andre på Haugar Tannklinikk i Tønsberg.

Henvisning til TkS

Informasjon om henvisning til TkS ligger under “Aktiviteter” og “Spesialistbehandling” i toppmenyen. Her ligger også link til HELFO sine henvisningsskjema. For informasjon om formulering av henvisninger til TkS, klikk her.       Eldre blogginnlegg finner du her