Om oss

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS)

er et interkommunalt selskap som eies av fylkeskommunene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Selskapet ble etablert i mars 2009 og klinikken ble offisielt åpnet i mai samme år.

TkS sitt overordnede formål er å styrke den odontologiske kompetansen og det odontologiske behandlingstilbudet i region Sør.

 

Vi jobber med:

  • Odontologisk spesialistbehandling
  • Rådgivning til tannhelsetjenesten og befolkningen i regionen
  • Spesialistutdanning
  • Etter- og videreutdanning
  • Forskning og fagutvikling, inkludert folkehelsearbeid

TKS, Arendal august 2014