Optimalisering av CBCT – et samarbeidsprosjekt ved TkS

Siden 2011 har kjeve- og ansiktsradiolog Caroline Hol, TkS, og fysiker Gerald Torgersen, Det odontologiske fakultet i Oslo og TkS, arbeidet med et prosjekt om optimalisering av CBCT sammen med prosjektleder og professor Anne Møystad ved Det odontologiske fakultet i Oslo og docent Kristina Hellén-Halme og professor Mats Nilsson ved Malmö Högskola. I 2013 ble prosjektgruppen utvidet med universitetslektor Karin Näsström ved Karolinska Institutet og medisinsk fysiker Jerker Edén Strindberg ved Danderyds sykehus i Stockholm.

 

Prosjektgruppen har gjennomført to spørreundersøkelser om hvordan tannleger benytter CBCT, én i Norge og én i Sverige. Undersøkelsene ble sendt ut til alle virksomheter i de to landene som var registrert som eier av CBCT apparatur. Svarene fra den norske undersøkelsen ble presentert som poster på International Congress of Dentomaxillofacial Radiology i Bergen i 2013 og publisert i ACTA Odontologica i 2014 med tittelen ”How do dentists use CBCT in dental clinics? A Norwegian nationwide survey.” I neste omgang sammenlignes funn fra Norge og Sverige og resultatene skal presenteres muntlig på International Congress of Dentomaxillofacial Radiology i Santiago, Chile førstkommende august, med påfølgende artikkelpublisering forhåpentligvis i løpet av høsten.

 

En annen del av prosjektet har vært utvikling av et kvalitetssikringsfantom med software basert på ImageJ til bruk i regelmessige kvalitetskontroller av CBCT apparatur. Formålet med utviklingen var å få til en metode som kan tilpasses og standardiseres for alle de ulike CBCT apparaturene som finnes på markedet og at kvalitetskontrollene skal kunne utføres raskt – innen 10 min – av tannleger og annet tannhelsepersonell etter en rask opplæring. Utviklingen av fantomet og software ble publisert i Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology i 2014 under tittelen ”A phantom for simplified image quality control of dental cone beam computed tomography units”. Resultater fra en oppfølgingsstudie om hvor raskt og enkelt kontrollen faktisk kan gjøres skal presenteres muntlig på den tidligere nevnte kongressen i Santiago, Chile.

CBCT_prosjekt_poster