Pedodontistens hovedoppgaver.

Utredning og behandling innen pedodonti utføres av:

  • Tannhelsesekretær Mozhgan Mowafaghi

 

Pedodonti utgjør et eget fagområdet innen odontologisk utdanning, klinikk og forskning, og har siden 1979 vært en odontologisk spesialitet i Norge.

Fagområdet pedodonti omfatter alle aspekter knyttet til oral helse hos barn og ungdom. Pedodontistens fremste oppgave er å forhindre sykdom i å oppstå, men også ved tidlig diagnostikk og langsiktig planlegging å minimalisere følgene av avvik og sykdommer i orale vev. Spesialisten skal gi et odontologisk tilbud til barn og ungdom som har behov for spesiell kompetanse. Det kan blant annet være alvorlige tannutviklingsforstyrrelser, forstyrrelser i tannutvikling og erupsjon, kompliserte tanntraumer, behandlingsproblemer og angst/redsel for tannbehandling. Barn og ungdom som har somatiske sykdommer, psykiske lidelser eller funksjonshemminger krever også bred kompetanse hos klinikeren. For pedodontisten er kunnskaper og ferdigheter innenfor grenseområdene pediatri, barnepsykologi, helsepedagogikk og farmakologi essensielle for å kunne gi et odontologisk tilbud ved avvik i barnets vekst, utvikling og atferd.

Ofte er tverrfaglig oppfølging av ulike pasienter og samarbeid med kjeveortoped, oralkirurg og protetiker viktig for at barne- og ungdomspasienter med spesielle behov får en best mulig behandling på kort og lang sikt. En spesialist i pedodonti vil således representere 2. linjetjeneste der hvor allmenntannlegen har behov for å henvise eller konsultere.

I tillegg er samarbeidet med det øvrige helsevesen som allmennlege, spesialist i pediatri og helsesøster, viktig. Den kompetansen som pedodontisten besitter kan være nyttig også for legen når det gjelder diagnostikk av generelle sykdommer med orale manifestasjoner.