Personvern i tannhelsetjenesten

Det er i helsevesenet strenge regler for hvordan man håndterer og oppbevarer pasientopplysninger. Etter den nye personvernforordningen (GDPR) skal fylkeskommunene ha et personvernombud. Ombudet skal bistå virksomheter i arbeidet med å følge opp personvernregelverket. På TkS samarbeider vi tett med personvernombud i Agder, Stian D. Kringlebotn. Mer om ham, personvern i tannhelsetjenesten og elektronisk pasientjournal (EPJ) kan du lese her.