”QC dental Cone Beam Computed Tomography in public and private dental clinics in Norway”

Optimalisering av CBCT – et samarbeidsprosjekt ved TkS

 

Siden 2011 har kjeve- og ansiktsradiolog Caroline Hol, TkS, og fysiker Gerald Torgersen, Det odontologiske fakultet i Oslo og TkS, arbeidet med et prosjekt om optimalisering av CBCT sammen med prosjektleder og professor Anne Møystad ved Det odontologiske fakultet i Oslo og docent Kristina Hellén-Halme og professor Mats Nilsson ved Malmö Högskola. I 2013 ble prosjektgruppen utvidet med universitetslektor Karin Näsström ved Karolinska Institutet og medisinsk fysiker Jerker Edén Strindberg ved Danderyds sykehus i Stockholm.

 

Prosjektgruppen har gjennomført to spørreundersøkelser om hvordan tannleger benytter CBCT, én i Norge og én i Sverige. Undersøkelsene ble sendt ut til alle virksomheter i de to landene som var registrert som eier av CBCT apparatur. Svarene fra den norske undersøkelsen ble presentert som poster på International Congress of Dentomaxillofacial Radiology i Bergen i 2013 og publisert i ACTA Odontologica i 2014 med tittelen ”How do dentists use CBCT in dental clinics? A Norwegian nationwide survey.”

 

En annen del av prosjektet har vært utvikling av et kvalitetssikringsfantom med software basert på ImageJ til bruk i regelmessige kvalitetskontroller av CBCT apparatur. Formålet med utviklingen var å få til en metode som kan tilpasses og standardiseres for alle de ulike CBCT apparaturene som finnes på markedet og at kvalitetskontrollene skal kunne utføres raskt – innen 10 min – av tannleger og annet tannhelsepersonell etter en rask opplæring. Utviklingen av fantomet og software ble publisert i Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology i 2014 under tittelen ”A phantom for simplified image quality control of dental cone beam computed tomography units”.

 

For mer informasjon om prosjektet kontakt Caroline Hol.


 

Dette prosjektet er nå avsluttet.

_SHM1458redig

CBCT_prosjekt_poster