Spesialist i oral protetikk Marianne Vangsnes

Vi ønsker velkommen til Marianne Vangsnes

 

Marianne Brøndum Vangsnes er tannlege og nyutdannet spesialist i protetikk og bittfunksjon. Hun har jobbet som allmennpraktiserende tannlege i Oslo i 16 år og vært instruktørtannlege ved Universitetet i Oslo fra 2006 til dags dato. I fritiden er hun en ivrig kiter.
Marianne er ansatt i 100% stilling og ser frem til fruktbart samarbeid med tannhelseteam i region Sør.

Marianne