Strålevern – nytt nettbasert kurs i regi av Den norske tannlegeforening

Strålevern kurset er det siste nye innen TANK, Tannlegeforeningens nettbaserte kurs. Kursene er gratis for medlemmer og inngår i NTFs obligatoriske etterutdanning.

 

Kurset er et resultat av blant annet kravet i Strålevernforskriften av 1. januar 2011 der det heter:

«Tannhelsepersonell som benytter stråling skal ha følgende opplæring: Apparatspesifikk opplæring i de modalitetene en benytter, samt årlig relevant opplæring i strålevern og strålebruk i forhold til arbeidsmetoder og den enkeltes arbeidsoppgaver».

 

Kurset er i hovedsak rettet mot tannleger og “skal gi god innsikt i strålevern på en tannklinikk og bruk av de aktuelle røntgenmodalitetene”.

 

Du kan lese mer om, registrere deg og ta kurset her.

I tillegg til Strålevern finnes det 5 andre TANK kurs på Tannlegeforeningens sine sider.

tank_logo_small Strålevern DTFwww.tannlegeforeningen.no