Takster ved TkS

Dersom det planlegges større behandlinger der pris overskrider NOK 5000,- skal pasientene få et skriftlig kostnadsoverslag.

 

Hovedregel er at voksne pasienter over 20 år betaler full pris. Likevel vil en god del ha rett til trygderefusjon for undersøkelse/behandling. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle av behandlende tannlege. En må likevel påregne en egenandel av varierende størrelse.

Pasienter henvist til spesialist i kjeveortopedi har ikke rett på gratis behandling, selv om de er under 18 år. De fleste  pasienter med behov for tannregulering vil har rettigheter i Folketrygden, men det må likevel regnes med egenbetaling for denne typen behandling.

 

Se her for regelverk angående trygderefusjon i forbindelse med tannbehandling.

Dersom du har rett til trygderefusjon etter §5.6 kan du også ha rett på refusjon av reisekostnader. Se her for ytterligere informasjon.

 

Rådgivende tannlege i HELFO Sør har kontor på TkS. Ta kontakt på tlf. 37 07 53 00


Vanlige trygderegler for tannbehandling gjelder. Faktura for pasienter med rettigheter i Den offentlige tannhelsetjenesten sendes til pasientens lokale tannklinikk.

 

Takster:

Takster
En omfattende konsultasjon vil som oftest utløse flere av takstene.
Ved ikke oppmøte eller avbestilling inntil 24 timer før bestilt time, vil pasienten bli belastet med et gebyr.