Tannhelse på Statsbudsjettet

” I budsjettet for 2015 løser vi viktige oppgaver i dag og ruster Norge for framtiden. Budsjettet har en tydelig profil. Regjeringen legger til rette for fortsatt vekst i norsk økonomi, slik at det kan skapes nye arbeidsplasser. Vi styrker de viktigste velferdsområdene, og vi gjør offentlig sektor mer effektiv, sier finansminister Siv Jensen”.

Tannhelse

Regjeringen foreslår at Folketrygdens refusjonstakster videreføres på 2014-nivå. Ved ytterligere omdisponeringer fra folketrygdens stønadsordning foreslås det 8 millioner kroner til økt spesialistutdannelse av tannleger og 14 millioner kroner til videre oppbygging av regionale odontologiske kompetansesentre.

Statsbudsjettet-2015