Tannhelsetilbudet til brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester med rettigheter etter tannhelseloven i region Sør, C2-rapporten.

Denne rapporten er utarbeidet i samarbeid med Senter for omsorgsforskning sør, Høyskolen i Sørøst-Norge og den offentlige tannhelsetjenesten i regionen.

Rapporten setter fokus på samarbeidet mellom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten om C2 pasienter i regionen. (Pasienter som er brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester og har rettigheter etter tannhelseloven)

Hele rapporten kan du lese her:

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2444207/rapport_03_2017_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y