Vi har fått ny daglig leder

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør har fra 01.05.15 fått ny daglig leder:

 

Det er med stolthet og en viss grad av ydmykhet jeg har overtatt ledelsen av TkS. Et seks år gammelt arnested for spesialiserte odontologiske tjenester i Arendal og resultat av en politisk prosess med nasjonalt perspektiv. Vår geografiske region er vidstrakt, og vår målsetning i tiden som kommer er i enda større grad å strekke oss for å leve opp til vårt mandat; være et odontologisk kraftsenter for hele vår region.

Jeg er tannlege, 58 år gammel. Gift med Torill som har resultert i tre barn og fire barnebarn foreløpig. To år etter endte studier i Oslo etablerte jeg praksis fra scratch i 1984. Denne ble raskt utvidet til et kontorfellesskap med flere medarbeidere og overdratt til kollega etter 22 års drift. De siste ni år har jeg vært såkalt rustannlege i Den offentlige tannhelsetjenesten på fulltid. Det vil si jeg har bidratt til tannhelsehjelp overfor rusmiddelavhengige under rehabilitering. De siste to år av denne perioden har jeg i tillegg fått anledning til å systematisere denne erfaringen i en vitenskapelig masteroppgave (MSc).

Når jeg nå tar fatt på nye oppgaver er det parallelt med at det skjer spennende nyansettelser hos oss. Det er ikke til å legge skjul på at senteret har strevet med rekruttering og stabilitet over tid. Små stillingsprosenter i enkelte fag har vanskeliggjort kontinuitet og service overfor både pasienter og tannleger. Samtidig som vi er svært takknemlige for tjenester flere selvstendig næringsdrivende kolleger har bidratt med, og fortsatt tilbyr. Vi ønsker fortsatt å være åpne for alt konstruktivt samarbeid.

Etableringen av en egen nyhetsavis ønskes velkommen av meg. Det er mitt ønske at dere alle regelmessig følger med på det som her legges ut. Meningen er at vi gjennom denne skal formidle aktuelt stoff som knytter oss nærmere til tannhelsestanden med hele dens bredde. Forskning og utvikling blir fra nå av ytterligere styrket gjennom nyansettelser. Hva dette resulterer i frem i tid skal det bli spennende å følge.

Jeg ser det som et privilegium å få bidra til regionens beste ved å fokusere på kvalitet og verdier hos oss i TkS. Det skal kunne bidra til velfungerende team som er avgjørende for gode tjenester og inspirerende arbeidsdager. Vi ønsker å være gode forvaltere av exelent kompetanse. Og frukten tror jeg på; økt folkehelse!

 

Arendal, mai 2015

Jan Ingve Helvig

Jan Ingve Helvig

Daglig leder Jan Ingve Helvig