”Tannlegeundersøkelser av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep – implementering og kvalitetssikring av utarbeidet kunnskapsbasert protokoll med mål om etablering av en nasjonal prosedyre”.

Prosjekteier: Barnehuset Kristiansand

Prosjektleder: Unni Mette Köpp (medisinsk sakkyndig, Statens Barnehus Kristiansand)

Forskningsmedarbeidere TkS: forskningskoordinator Ewa Hovden

Andre samarbeidspartnere: DOT Vest-Agder

Status: Målet med prosjektet har vært å utarbeide en godkjent kunnskapsbasert fagprosedyre som vil kunne brukes som en del av ett sakkyndig oppdrag og vedlegges den rettsmedisinske rapporten. Prosjektet ble derfor blitt meldt inn til Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer og skal i løpet av våren sendes til godkjenning og publikasjon.