Tannpleierens rolle i forebygging og behandling av sprøyteskrekk

Prosjekteier: Universitetet i Bergen

Prosjektleder: Førsteamanuensis Marit Slåttelid Skeie

Forskningsmedarbeidere TkS: professor Anne Skaare og forskningskoordinator Ewa Hovden

Samarbeidspartnere: Et samarbeidsprosjekt med UiB, TkV-Hordaland, UiO og TkS

Tidsperspektiv: Start høst 2015, avsluttes vår 2017.

Beskrivelse: Pasienter som er redde for å gå til tannlegen eller som er redd for sprøyter er en kjent problemstilling for tannhelsepersonell. Bakgrunn for studien er å få mer kunnskap om forebygging og behandlig av pasienter med tannbehandlingsangst og sprøyteskrekk. Prosjektet går ut på å kartlegge i hvilken grad tannpleierne, som utgjør en ressurs i denne sammenheng, tar del i denne behandlingen. Videre er hensikten å få et mål på hvor kompetente tannpleierne selv mener de er til å behandle pasienter med sprøyteskrekk og i hvilken grad de kan hjelpe denne pasientgruppen.