Takk til alle som har svart på undersøkelsen!

I samarbeid med førsteamanuensis Marit Slåttelid Skeie (UiB, prosjektleder),  PhD og spesialtannlege i odontofobi Maren Lillehaug Agdal (TkV-H), førsteamanuensis Margrethe Vika (TkV-H), professor Anne B. Skaare (UiO, TkS), professor Tirill Wilumsen (UiO, TkS) og PhD og forskningskoordinator Ewa Hovden (TkS) har vi nå gjennomft en spørreundersøkelse blant tannpleierne i våre fem fylker samt blant tannpleierne i Rogaland og Sogn og Fjordane.

Undersøkelsen omhandler forebygging og behandling av sprøyteskrekk og vil sette fokus på tannpleieres viktig arbeid.

Målet med denne undersøkelsen er:

  • å beskrive i hvilken grad tannpleierne i den offentlige tannhelsetjenesten deltar i arbeidet med å forebygge og behandle pasienter med sprøyteskrekk
  • å måle tannpleierne selvopplevde evne til å behandle sprøyteskrekk og undersøke om det er bakenforliggende årsaker for deres opplevelse
  • diskutere potensialet tannpleierne utgjør i arbeidet med å forebygge og behandle pasienter med sprøyteskrekk

 

Spørreundersøkelsen er nå avsluttet og resultatene er under bearbeidelse.

 

 

Har du spørsmål ? Kontakt forskningskoordinator Ewa Sz. Hovden.

 

 

Sprøyte_3Foto: Stockxpert