Tilrettelagt angstbehandling til pasienter med odontofobi

Tilrettelagt angstbehandling til pasienter med odontofobi

 

TkS tilbyr angstbehandling og tilrettelagt tannbehandling for voksne personer som har odontofobi, injeksjonsfobi eller blodfobi, og til personer som har vært utsatt for overgrep/vold i nære relasjoner eller tortur.

Per i dag har TkS såkalte TOO-team i fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Vestfold og Buskerud  for disse pasientgruppene. Teamene består av 1 tannlege, 1 psykolog og 1 tannhelsesekretær som jobber deltid med TOO pasienter.

Behandlingsmetoden som anvendes er hovedsaklig kognitiv atferdsterapi og utføres i samarbeid med psykolog. Målet med den tilrettelagte behandlingen er at pasienten skal kunne motta tannbehandling hos vanlig tannlege i etterkant av angstbehandlingen.

Noe tannbehandling tilbys som en del av angstbehandlingen. Det resterende tannbehandlingsbehovet gjøres hos den tannlegen som henviser, eller en annen tannlege TOO teamet henviser til. TOO teamet vil tilby å følge opp pasienten hvis det blir behov for det.

 

Henvisning og behandling

Voksne personer kan bli henvist av helsepersonell eller ta direkte kontakt selv.Barn og unge under 19 år må henvises fra sin offentlig tannlege.

Vanligvis utføres angstbehandlingen over 5-10 ukentlige timer, før pasientene overføres til en tannlege, som mottar en epikrise fra TOO tannlegen. I  samråd mellom psykolog og tannlege utarbeides en individuelt tilpasset behandlingsplan for den enkelte, ut ifra personens bakgrunnshistorie og eventuelt andre livsutfordringer.

 

All behandling som gjøres av TOO teamet er gratis for pasientene.

 

Erfaringene våre er at de aller fleste gjennomfører og har god nytte av den psykologiske behandlingen, slik at de i ettertid klarer å gå jevnlig til tannlege. De får ny innsikt, nye mestringsstrategier og nye erfaringer i tannbehandlingssituasjonen, som gjør at de på en bedre og mindre belastende måte kan klare å gjennomføre fremtidig tannbehandling.
Sier tannlege Vibeke Kranstad og psykologspesialist Therese Varvin Fredriksen

 

Behandlingstimene har vært satt opp ukentlig med fokus på å unngå avbrudd og pauser i behandlingen. Det har vært viktig å individuelt tilpasse behandlingen ut i fra opplysninger som framkommer etter kartleggingen. Pasienten har får undervisning om behandlingsmetoden (kognitiv atferdsterapi) og fokus har vært på at pasienten skal oppleve kontroll og medbestemmelse. Humor og tillit bidra ofte til et godt resultat. Erfaringene så langt har vært gode mht å få redusert frykten slik at ordinær tannbehandling kan mottas.
Forteller psykologspesialist Kristen Grødal

 

Mer informasjon om tilbudet ved TkS samt kontaktinformasjon til våre TOO team finnes her. 

Mer informasjon fra Helsedirektoratet om tilbudet.

TOO_VestfoldLedende TOO team Vestfold (Tønsberg)

TOO_VestAgderTOO team Vest-Agder (Vågsbygd)

TOO_Aust AgderTOO team Aust-Agder (TkS, Arendal)

TOO_BuskerudTOO team Buskerud (Hokksund)