TkS har undertegnet samarbeidsavtale om forskning og utdanning med UiO

TkS har nylig formalisert sitt samarbeid med UiO gjennom en samarbeidsavtale om forskning og utdanning.

 

Avtalen er inngått og underskrevet av dekan Pål Barkvoll (Det odontologiske fakultetet ved UiO ) og daglig leder Jan Ingve Helvig (TkS).

 

UiO har lang tradisjon innenfor forskning og utdannelse av kandidater til doktorgrad og er internasjonalt høyt rangert for sin kvalitet. Hensikten med avtalen er å styrke og ytterligere utvide det faglige samarbeidet mellom våre to institusjoner på områder som forskerutdanning, forskning og forskningsveiledning.
Samarbeid mellom UiO og TkS vil utvide og styrke den praksisnære forskningen i region Sør og i Norge. Den nye avtalen skal legge til rette for økt faglig samarbeid gjennom forskningsprosjekter og utdanning på både master- og ph.d – nivå.

 

Vi ser frem til godt og fruktbart samarbeid.