Velkommen til vår nye forskningsleder Elwaleed Mustafa

Elwaleed kommer fra Khartoum i Sudan, hvor han avla odontologisk embedseksamen. Fra 1986-1995 arbeidet han i Sudan og Oman som tannlege. I 2001 forsvarte han sin doktorgrad ved Karolinska Instituttet i Stockholm. Forskningen omhandlet immunologiske reaksjoner knyttet til Sjøgrens syndrom, eksperimentell og epidemiologisk kartlegging. Disse erfaringene brakte ham til USA, hvor han blant  annet har vært tilsluttet Jefferson Medical College.

I dag bor han med sin familie i Arendal. Han har allerede lært seg litt norsk, snakker svensk og selvsagt engelsk. Elwaleed er en meget kunnskapsrik, raus person som mer enn gjerne står til tjeneste og gleder seg til å bidra til et voksende forskningsmiljø i regionen.