Velkommen til vår nye pedodontist, Christine Baumgartner !

Litt om Christine og hva hun kan bidra med.

Christine Baumgartner var ferdigutdannet tannlege i 1996 og har jobbet siden som allmentannlege i den offentlige tannhelsetjenesten. Hun avsluttet spesialistutdanning i pedodonti ved UiO våren 2016. Spesialist i pedodonti Christine tar imot henvisninger for utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0-18 år

Hun kan tilby praktisk råd og veiledning i tillegg til diagnostikk, behandlingsplanlegging og gjennomføring av behandlingen innen:

  • Kompliserte tanntraumer som også har behov for tverrfaglig oppfølging
  • Pedodontisk endodonti på unge (rotåpne) permanente tenner
  • Medfødte utviklingsforstyrrelser som kan medføre store dentale problemer og behandlingsbehov
  • Alvorlige mineraliseringsforstyrrelser
  • Alvorlige vegringsproblemer, angstlidelser og andre psykiske avvik
  • Uvanlige eller sjeldne pedodontiske tilstander
  • Oralmedisinske tilstander

Det vil også bli mulighet for hospitering på TkS, besøk ute på tannklinikkene, kurs og seminarer.

Mer informasjon om pedodonti får du her:

http://tksor.no/pedodontistens-hovedoppgaver/

christine