Velkommen til vår nye spesialtannpleier Susanne Juel Fossen

Susanne er tannpleier med videreutdanning i helsefremmende arbeid og klinisk tannpleie. Denne våren flyttet hun og familien hennes fra Oslo og ned til hjembyen Arendal. Arbeidserfaringen hennes er fra privat tannklinikk i Oslo og fra Lovisenberg Diakonale sykehus som tannpleier ved sykehustannklinikken (TAKO-senteret). Hun har erfaring med blant annet pasienter innen rus og psykiatri, TOO-pasienter (tortur, overgrep og odontofobi), gerodontologi og sykehusodontologi. Hun har også tverrfaglig erfaring fra sykehuset og samarbeidet blant annet med sykepleierne og legene for å innarbeide holdningen om at munnen er en del av kroppen.

Hun jobber nå ved kompetansesenteret i en tidsbegrenset 60% prosjektstilling i samarbeid med forskningsleder Elwaleed Mustafa. Hun har også et klinisk samarbeid med spesialistene samt at hun er tilgjengelig for et samarbeid med ulike avdelinger ved sykehuset.