Velkommen til våre nye medarbeidere!

Vi ønsker velkommen til

Anne Skaare, Maud Els-Marie Andersson og Tiril Willumsen. 

Vi er glade for å få så mange nye dyktige mennesker med på laget.

 

Anne Skaare er tannlege og professor med spesialisering i pedodonti og adferdsfag ved Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo. Av faglige interesser oppgir hun traumatologi, dentale erosjoner, småbarnkaries og oral medisin hos barn. Hun tok sin doktorgrad i 1998 og ble utdannet spesialist i pedodonti i 2001. Hun er forfatter og/eller førsteforfatter i en mengde publikasjoner.

Anne er ansatt som forsker i 20% stilling.

Maud Els-Marie Andersson er tannlege og førsteamanuensis i kjeveortopedi, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er også involvert i behandling og forskning rundt pasienter med leppe-kjeve-ganespalte (LKG) ved Rikshospitalet. Med sin doktorgrad har hun bidratt til ni internasjonale publikasjoner samtidig som hun er engasjert i studentundervisning.

Maud Els-Marie er ansatt som kjeveortoped og forsker i 40% stilling.

Tiril Wilumsen er professor i atferdsfag på Odontologisk fakultet, Universitet i Oslo, og er for tiden også sterkt involvert i TOO-prosjektet (tortur-, overgrep- og odontofobiprosjektet) både gjennom arbeid med nasjonal kompetanseoppbygging under Hdir. og på TkS. Forskningen hennes har som mål å hjelpe pasientgrupper som har et utvidet behov for hjelp. Hennes tidligere og nåværende forskning involverer andre faggrupper innen akademia som leger, psykiatere og psykologer. Tiril Willumsen er en eksponent for tverrfaglig tenking i forskningen. I tillegg er hennes forskning med på å understreke betydningen av tannleger i folkehelsen.

Tiril Willumsen fikk Akademikerprisen 2014 bl.a. for hennes forskning på tannlegeskrekk i relasjon til tortur og overgrep. Hun er en dyktig forsker med en tverrfaglig tilnærming til forskning på tannhelse og en svært verdig vinner av Akademikerprisen, sa juryleder Curt A. Lier.

Tiril er ansatt som forsker i 20% stilling.

Professor Anne Skaare

Førsteammanuensis Maud Els-Marie Andersson

Førsteamanuensis Maud Els-Marie Andersson

Tiril Willumsen

Professor Tiril Willumsen